MA'AT
plaatje
Onderzoek
Advies
Registratie- &
Monitoringsystemen

Bedrijf

Sinds 2005 is Ma'at actief in o.a. registratie- en monitoringsystemen. Van systeemontwikkeling tot implementatie en onderhoud. Ma'at levert maatwerk in ict-dienstverlening. De combinatie met advies- en onderzoekswerk maakt Ma'at tot een gewaardeerd en veelgevraagd partner. Samen met de klant zoeken wij naar de vraag achter de vraag en vinden we oplossingen wérkelijk op maat.

Wie is Ma'at

Ma'at is een bedrijf van Seraphim Karyotis. Van oorsprong onderzoeker in de sociale wetenschappen, ontwikkelde ik me, via verschillende onderzoeks- en statististiek-projecten tot programmeur en ict-dienstverlener. De combinatie met advies- en onderzoekswerk maakt dat ik vraagstukken vanuit een bredere context benaderen kan.

Betrokkenheid, flexibiliteit, wérkelijk meedenken met de klant en dat kunnen vertalen in ict-toepassingen zijn mijn kracht. Waar in grotere bedrijven nogal eens de regie ontbreekt of een standaardproduct wordt geleverd, ontwikkelt Ma'at producten werkelijk op maat. Waar nodig zoek ik samenwerking met andere partners of verwijs ik door.

Meer Ma'at [Ma-aat]

De naam Ma'at is met zorg gekozen. Het bedrijf Ma'at wil samen met zijn opdrachtgever richting geven aan ict-vraagstukken. Ruimte geven aan werkelijke oplossingen. Orde scheppen. Ma' at laat zich graag leiden door de waarden van authenticiteit, rechtvaardigheid en orde waarmee de godin Ma' at in het oude Egypte wordt gepersonifieerd.

Ma'at was de godin die lucht geeft en adem schenkt. Met Ma'at ademde je lucht in om te leven, maar ook gerechtigheid en waarheid. Zij was de belichaming van een kracht die zowel de kosmos als het individu en de maatschappij richting gaf. Een kracht die een beweging in een bepaalde richting stuurt.” *

[* Bron: Frans Schobbe, Ma-at. Normen, waarden, monumenten in het oude Egypte. Christofoor, 2007]


Producten en diensten

Ma'at bouwt systemen op maat:
-registratiesystemen
-monitoringsystemen
-onderhoud en implementatie
-website-bouw
-online dienstverlening
-advies
-onderzoek

Kennis van o.a. PHP, Mysql, CSS, JQuery.

Portefeuille

De klanten van Ma'at zijn overwegend werkzaam in de sociale sector: van kinder- en jeugdwerk, speeltuinsector en kinderopvang tot andere sociale partners. Zij zoeken producten op maat voor specifieke (deel)vraagstukken.

Voor Stichting SPIN:

ontwikkelen, implementatie en onderhoud van een management-registratiesysteem dat ook voor medewerkers bijzonder gebruiksvriendelijk is.
Ontwikkeling urenregistratiesysteem.
Ontwikkeling registratiesysteem voor het onderhoud van de speeltuinen.

Voor Kinderopvangacademie:

ontwikkeling en onderhoud e-learning website.

Voor NIOP ICT:

advies en ict-ontwikkeling.

Vennoot bij Digitaal Coach Dossier:

ontwikkelen, onderhoud en beheer registratiesysteem voor coaches en psychologen.

In samenwerking met Stichting Buurtlab:

ontwikkeling van 'In5Vragen', een management monitoringsysteem.
Ontwikkeling 'Toverscherm', een systeem om communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang te bevorderen.

Vennoot bij IVO-systeem:

bouwen registratievolgsysteem voor de jeugdwerkers van TOS.

Voor Autoresponder:

systeembeheer

Voor IJ-Sterk:

ontwikkelen van een management-registratiesysteem.
Ontwikkelen van een registratiesysteem voor het onderhoud van de speeltuinen.